(1)
CườngN. T.; TốtN. H.; TuấnN. T.; HiênM. X. Đánh Giá bước đầu Vai Trò của Procalcitonin Trong định hướng dừng kháng Sinh ở bệnh nhân Viêm phổi thở máy . YDLS 2020, 15.