(1)
ThuậnN. Đức. Tỷ lệ Và đặc điểm lâm sàng chứng đau ở bệnh nhân điều trị nội Trú tại Bộ môn Thần Kinh - Bệnh viện Quân Y 103. YDLS 2020, 15.