(1)
ThanhN. X.; ThắngP.; HuyềnV. T. T.; AnhN. T. So sánh trắc nghiệm đánh Giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh Giá trạng thái tâm thần tối thiểu Trong sàng lọc Sa Sút Trí tuệ. YDLS 2020, 15.