(1)
VânL. T. K.; ViệnM. V.; AnhP. T. T. Đánh Giá kết Quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường Ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy. YDLS 2020, 13, 92-98.