(1)
Đức QuỳnhN.; Thị Hương GiangB.; Văn Đông Đỗ; Hồng TrungL. Một số đặc điểm kháng kháng Sinh Và yếu tố Nguy Cơ nhiễm khuẩn bệnh viện Do Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (7/2019 - 8/2020). YDLS 2020, 15.