(1)
AnhB. T. V. Laser Quang động Trong điều trị tân mạch dưới Võng mạc vùng hoàng điểm Do các bệnh ngoài thoái Hoá hoàng điểm tuổi Già. YDLS 2018, 13.