(1)
HàoN. T.; ThảoV. T. P. Đánh Giá hiệu Quả Và an toàn của Tiêm Vi điểm Acid Hyaluronic Trong Trẻ hóa Da. YDLS 2018, 13.