(1)
TiếnN. M.; AnhN. T. P.; TúT. T.; MinhN. C.; VânP. T. H.; AnhT. T.; Linh Đặng V. P. Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học Sinh tại Ba trường Trung học phổ thông Hà Nội năm 2017. YDLS 2018, 13.