(1)
KhoaB. T.; BìnhN. T.; LựL. H.; TùngN. Đăng; Khôi T. V. Kết Quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017. YDLS 2018, 13.