(1)
NgầnN. H.; LậpH. K.; SinhN. P.; TuấnT. V.; TuấnN. M.; HàT. M. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng Sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên . YDLS 2018, 13.