(1)
LiênN. T.; Hà N. T. Đánh Giá hiệu Quả truyền thông về Ung Thư Vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018. YDLS 2018, 13.