(1)
NghĩaL. L.; HạnhT. T. M. Đặc điểm xương hàm vùng mất răng hàm lớn hàm dưới Trên Phim Cone Beam Computed Tomography của bệnh nhân cấy ghép Implant Nha Khoa. YDLS 2018, 13.