(1)
AnhB. T. V.; HoàngP. X. Đặc điểm tình trạng Xơ hóa Bao trước Sau phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy Tinh đặt thể thủy Tinh nhân tạo tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2014. YDLS 2018, 13.