(1)
TâmH. T. X.; VânB. T.; ÁnhT. N. Hội chứng chuyển hóa Trên bệnh nhân vảy nến: Một Nghiên cứu so sánh. YDLS 2018, 13.