(1)
QuốcN. V.; MinhN. Đức. Hiệu Quả điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu. YDLS 2018, 13.