(1)
TuânL. Đình; NgaN. T. P.; HóaT. T. T.; LanN. T. H. Khảo sát sự Thay đổi nồng độ Glucagon-Like Peptide-1 Sau điều trị bằng đơn trị liệu Sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu. YDLS 2018, 13.