(1)
HàoN. T.; HoàngN. V. Yếu tố Nguy Cơ Tim mạch Trên bệnh nhân vảy nến. YDLS 2018, 13.