(1)
TâmH. T. X.; VânB. T.; ÁnhT. N. Đặc điểm lâm sàng Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân vảy nến Có hội chứng chuyển hóa. YDLS 2018, 13.