(1)
HùngN. X.; PhươngN. T. Kết Quả điều trị Rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức . YDLS 2018, 13.