(1)
Văn SơnT.; Đăng MạnhN.; Thanh Quyên Đào; Thị Kim Phương N.; Hữu SongL. Giá trị của kiểu Gen Trong xác định Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết . YDLS 2020, 15.