(1)
Trọng YênN.; Trần Quang DũngN.; Đức TùngN. Đánh Giá kết Quả phẫu thuật giải chèn ép, ghép xương tự thân, kết xương bằng nẹp Titanium lối trước điều trị Lao cột sống cổ thấp. YDLS 2020, 15.