(1)
Trường GiangN.; Trung KiênN. Rối loạn đông máu Và mối Liên Quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương. YDLS 2020, 15.