(1)
Hoàng ĐứcN.; Quang NamT.; Mạnh HùngL.; Văn HuyN.; Văn AnP. Chẩn đoán Và điều trị U hạch thần Kinh tuyến thượng thận. YDLS 2020, 15.