(1)
Thị Khánh TườngT. Yếu tố Nguy Cơ dự đoán Xơ hóa Gan tiến triển Trên bệnh nhân đái tháo đường Type 2 bị bệnh Gan nhiễm mỡ không Do rượu. YDLS 2020, 15.