(1)
Thị NươngT.; Minh Ngọc QuangP.; Minh ThắngD. Khảo sát tình trạng sử dụng thuốc chẹn Beta không chọn lọc Trong điều trị dự phòng chảy máu Tiêu hóa ở bệnh nhân Xơ Gan Có tăng áp lực tĩnh mạch cửa. YDLS 2020, 15.