(1)
Thị Khánh TườngT. So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc chứa Levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa Levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn . YDLS 2020, 15.