(1)
Đức ThuậnN. Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đau mạn tính điều trị nội Trú tại Bộ môn Thần Kinh - Bệnh viện Quân Y 103. YDLS 2020, 15.