(1)
Văn LuậnP.; Đình TiếnN.; Minh HảiN.; Thị DuyênT.; Thị ThanhB. Điều trị Ung Thư biểu Mô tuyến của phổi Giai đoạn tiến Xa đột biến Gen EGFR dương tính bằng Gefitinib. YDLS 2020, 15.