(1)
Ngọc QuangP. M.; Minh ThắngD. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội Soi, Mô bệnh học của Polyp tâm vị-thực quản. YDLS 2020, 15.