(1)
ĐôngP. N.; NgaD. M.; CungL. X.; NgânN. Đình. Vai Trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng Trong chẩn đoán Và điều trị Viêm loét giác mạc. YDLS 2018, 13.