(1)
ThuT. T. M.; LongN. T.; TiệpV. Q.; TâmT. T. H.; Đào N. T. A. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và đánh Giá kết Quả bước đầu điều trị U Nguyên tủy bào ở Trẻ Em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. YDLS 2018, 13.