(1)
TríT. Đức; HiếuT. H.; HảiL. N. Đình; ThúyP. N.; LộcN. T.; ThảoP. T. Giá trị Thang điểm PNED Trong Tiên lượng bệnh nhân xuất huyết Tiêu Hoá Trên không Do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 . YDLS 2024, 19.