(1)
HuânN. T.; TuyếtH. T.; HaiN. V. B. Trầm cảm ở bệnh nhân Cao tuổi nội Trú Có bệnh Tim mạch: Tỷ lệ Và yếu tố Liên Quan. YDLS 2024, 19.