(1)
TrungN. Đình; TâmN. C.; CườngN. T.; NamH.; KhánhL. N.; HuyềnD. T.; NgaD. T.; HuânL. X.; LanT. T.; DungN. T. T. Giá trị Tiên lượng tử Vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng Trong đa chấn thương. YDLS 2024, 19.