(1)
TrởC. V.; SươngN. M. Đánh Giá hiệu Quả điều trị nấm móng Do Vi nấm sợi bằng Laser CO2 Vi điểm phối hợp với Clotrimazole Thoa tại chỗ. YDLS 2020, 15.