(1)
HoàiN. T.; BàngM. H.; TrungN. T. Đối chiếu hình ảnh nội Soi với kết Quả Mô bệnh học của Polyp đại trực tràng. YDLS 2020, 14.