(1)
MinhH. Đức; BìnhN. V.; Quý T. V.; TúP. V.; Việt P. K.; TuấnT. Q. Đánh Giá kết Quả Ban đầu phẫu thuật nội Soi Sau Phúc mạc điều trị sỏi San Hô bán phần. YDLS 2019, 14.