(1)
PhúcP. H.; Kham T. Q.; HàL. T. T. Đánh Giá kiến thức Và thực hành của người bệnh về chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2019. YDLS 2019, 14.