[1]
Việt Đào Q., BìnhN.T. và NgaN.T.P. 2019. Nghiên cứu nồng độ osteocalcin và beta-crosslap huyết thanh ở đối tượng thừa cân béo phì. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).