[1]
TrungN. Đình, TốtN.H., ThạchN.C., HinhQ.X. và AnhT.D. 2019. Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).