[1]
Thảo Đinh T. và ThạchN.C. 2019. Khảo sát nồng độ haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).