[1]
HuyN.Q. và KhươngK.V. 2019. Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường tim sau phẫu thuật thay van hai lá. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).