[1]
ThànhB. Đức, SơnN.H., HùngP.N. và Quý N.T. 2019. Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong chẩn đoán suy tim cấp sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).