[1]
Quỳnh T.T.N. và SỹB.T. 2019. Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn di căn xa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 9 2019).