[1]
TâmV.T., HienP.T. và HùngN.T. 2019. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).