[1]
Ngọc N.T., HiệuP.V., BìnhN.T., Thu T.T.H. và QuảngL.V. 2019. Kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại tràng tái phát di căn bằng phác đồ bevacizumab - folfiri. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).