[1]
Thị Thảo Đinh, Viết TânN., Thị Quỳnh ChâmN., Thị LiễuN. và Cẩm ThạchN. 2021. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện ly tâm đối với kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 3 (tháng 3 2021). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v16i3.763.