[1]
Quỳnh N.T. và TrởC.V. 2019. Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng cá đang uống isotretinoin. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).