[1]
Đông Đỗ V., ThấuN.S. và SángV.V. 2019. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng kháng sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 8 2019).