[1]
KhoaP.H., HạnhC.H., QuangN.T. và ThúyT.T.T. 2021. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao cổ tử cung (HSIL) bằng kĩ thuật LEEP. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 2 (tháng 3 2021). DOI:https://doi.org/10.52389/ydls.v16i2.717.